Alcaloid – Wikipedia

Însuși denumirea lor de alcaloizi, care derivă din arabul al-kaly (sodă), arată principala lor proprietate, bazicitatea. Aceasta variază în limite foarte largi și este imprimată de perechea de electroni ai atomului de azot, de sistemul heterociclic, de prezența unor duble legături și de grupele electrofile adiacente azotului. Dacă în jurul atomului sunt grupe alchil (grupe respingătoare de electroni) bazicitatea crește.

Source: Alcaloid – Wikipedia

Author: Ioachim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *